Automaattivaihteiston öljynvaihto huuhtelumenetelmällä

Automaattivaihteisto on yksi auton monimutkaisimmista laitteista. Ja monesti myös kallis korjattava. Yksi tärkein tekijä automaattivaihteiston toiminnassa ja kestävyydessä ovat sen öljyt. Kilometrien myötä öljyt likaantuvat, eivätkä enää toimi suunnitellusti. Tämä voi johtaa automaattivaihteiston epänormaaliin toimintaan ja pahimmillaan jopa sen rikkoontumiseen ja kalliisiin korjauksiin. Lisäksi Suomen olosuhteissa vaihteistoöljyihin voi kondensoitua vettä, johtuen suurista lämpötilavaihteluista.
Kuten auton moottorin, myöskään automaattivaihteiston öljynvaihtoa ei pitäisi laiminlyödä. Oikeilla ja puhtailla öljyillä varmistetaan osaltaan automaattivaihteiston sujuva toiminta.

Perinteisellä tavalla öljyjä vaihtamalla automaattivaihteistoon voi jäädä jopa 40% vanhaa, likaantunutta ja ominaisuutensa menettänyttä öljyä.

Me suoritamme automaattivaihteistojen öljynvaihdot käyttämällä uusinta huuhtelumenetelmää, missä vaihteistosta saadaan pois kaikki vanha öljy, vaihteisto huuhdellaan puhtaaksi ja täytetään oikeilla ja puhtailla öljyillä juuri se määrä, mikä vaihteistoon kuuluu.